Cennik

Każdorazowo cena obliczana jest indywidualnie. Za podstawową miarę przyjmuje się stronę wydawniczą (1800 znaków ze spacjami) lub przy większych publikacjach – arkusz wydawniczy (40.000 znaków, ok. 22 strony). Stawki korektorskie zależą przede wszystkim od tego, czy będzie to korekta*, redakcja** czy adiustacja***.

Wpływ na cenę ma:


− ilość stron – im więcej tekstu tym większa możliwość rabatu, zwłaszcza powyżej dwóch arkuszy wydawniczych (40.000 znaków);

− poprawność językowa – bywa, że ingerencje redaktorskie ograniczone są do minimum i odwrotnie...
;

− oczekiwania, np. jeśli zleceniodawca oczekuje sprawdzenia tekstu pod każdym kątem – językowym (ortograficznym, gramatycznym, stylistycznym), merytorycznym i edytorskim, prosi także o opisanie każdego błędu w komentarzach, to takie oczekiwania podnoszą cenę do góry;


− ilość korekt – przy drugiej korekcie zwyczajowo dolicza się conajmniej 50 % wartości pierwszej korekty; najtańsze są jednorazowe korekty, np. tekstów zamieszczonych na stronach www
;

− czas pracy – przy zleceniach ekspresowych, wykonywanych możliwie jak najszybciej, standardowo dodaje się 50% wartości całej korekty.


Do ceny doliczany jest jedynie podatek dochodowy w wysokości 18%.
 
* Korekta – ogranicza się do poprawy błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych i tzw. literówek; to definicja potoczna, dla porządku dodam jedynie, że pierwotnie termin ten miał nieco inne znaczenie, ale o tym może kiedyś szerzej napiszę.
** Redakcja – obejmuje także sprawdzanie tekstu pod względem merytorycznym, np. poprawności użytych terminów, podanych informacji, i stylistycznym, np. błędy frazeologiczne, naruszenia łączliwości wyrazów, pleonazmy, nadużywanie wyrazów modnych lub używanie słów w niewłaściwym znaczeniu.
*** Adiustacja – przygotowanie tekstu do druku pod względem technicznym i graficznym, czyli, ogólnie mówiąc, edytorskim (np. czcionka − krój, wielkość, szerokość; interlinie; ukształtowania akapitów; ilość przeniesień wyrazów; marginesy itd.).

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz