Realizacje (wybór)


Kolejny, piąty album z serii poświęconej twórczości kwartetowej Mieczysława Wajnberga i nagrywanej przez Kwartet Śląski – znakomity, wielokrotnie nagradzany w Polsce i na świecie zespół. Rok wydania: 2020.

Płyta wydana przez Narodowe Forum Muzyki i CD Accord w 2018 roku. Zdobyła Fryderyka 2019 w kategorii „ Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa", Wśród wykonawców m.in. Jarosław Bręk, Aleksandra Kubas-Kruk, Mariusz Bonaszewski, Paweł Janyst, Chór NFM i Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Autorkom udało się porozmawiać z ponad 50 pasażerami statku M/S Batory i z członkami załogi mieszkającymi dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Polsce. W książce znajdują się ich wspomnienia, wrażenia, tajemnice i fotografie.
Oficyna Wydawnicza Oryginały, 2019


Wspomnienia najstarszych górali, którzy opowiedzieli o swoim dzieciństwie i życiu codziennym. Wspominali czytanie przy świetle lampy naftowej, bieganie boskiem do szkoły i śpiewanie na pieńku. Ich wzruszające historie autorki przeplotły starymi zdjęciami z rodzinnych albumów i współczesnymi portretami ich rozmówców.
Oficyna Wydawnicza Oryginały, 2016


Wspomnienia bolesne Zofii z hr. Zamoyskich Tadeuszowej hr. Grocholskiej (1866–1957) to opis dramatycznych przeżyć z lat 1917–1919, ściśle powiązanych z wydarzeniami historycznymi, które wówczas miały miejsce, m.in. z rewolucją bolszewicką i próbami utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. To za ich sprawą dom autorki w Strzyżawce koło Winnicy splądrowano i spalono, a członków rodziny Grocholskich prześladowano, aresztowano i wielokrotnie grożono im śmiercią. Przez dwa lata cała rodzina żyła w nieustannym napięciu, pośród ciągłych rewizji terroru. Wreszcie w 1919 roku Grocholscy na zawsze opuścili Ukrainę, po dwustu latach obecności na tych ziemiach.


Książeczka programowa Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie, zorganizowanego przez Filharmonię Narodową oraz Fundację „Pro Musica Viva”.  Na czterdziestu stronach znalazły się omówienia programów koncertowych, ikonografia, noty artystów wraz ze zdjęciami.


Pięknie wydana publikacja jubileuszowa. Znalazła się w niej historia rodu Tarnowskich, dzieje łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Chorzelowskiej − Królowej Rodzin oraz parafii w Chorzelowie.

Sześciostronicowy program nadzwyczajnego koncertu symfonicznego w Filharmonii Narodowej.
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz